december 2007


De smekende stilte – Joe Simpson

Joe Simpson, gelouterd klimmer en schrijver, werd wereldberoemd met zijn klimmersepos ‘Touching the void’ (vertaald als ‘Over de rand’). In het boek dat later verfilmd werd, tekent hij zijn doodsstrijd met ijzingwekkende precisie op. De succesvolle beklimming van de Siula Grande (Peru) loopt dramatisch af en krijgt een akelig staartje in de afdaling, waar de dood gewaande Joe tot wanhoop wordt gedreven en ternauwernood overleeft. Na talloze operaties en het schrijven van zijn verhaal, wordt de man een levende legende.

In ‘De smekende stilte’ vertelt hij over zijn dilemma’s, de constante confrontaties met de dood en zijn blijvende angsten. (meer…)

Advertentie

Iedereen weet dat er geknoeid wordt met ruw audiomateriaal vooraleer het op de radio wordt uitgezonden. Neen, het gebeurt niet enkel bij de fameuze Humo-reclamespotjes, ook in het nieuws of bij reportages. Er wordt geknipt en geplakt, er wordt aan gesleuteld, er wordt mee geworsteld. Alles moet er immers vlotjes en clean klinken. Het geruis van een voorbij denderende trein wordt dus weggeplukt, een tergend lange euhmklank van een hip rolmodel wordt weggemasseerd of ingekort, de hoestbui van een gerenommeerde president wordt achterwege gelaten, een vernederende verspreking wordt met de mantel der respect bedekt en ga zo maar door. Omdat audiomontage (meer…)

De regen tikt genadeloos tegen de ruiten, de bliksem bant alle stervelingen naar lager oorden en de donder spietst het gehoor van elke sterveling. Het land siddert en beeft.

Is de genadeloze storm een reflectie van ons huidige politieke klimaat? Mijn pen bleef lang droog over de impasse waar ons land zich in bevindt. Politieke stellingname, dat is niet iets wat een journalist doet – een opiniestuk even buiten beschouwing gelaten. Als journalist in spe zou het dan ook onvergeeflijk zijn al mijn objectiviteit over boord te gooien. Zoiets als complete onafhankelijkheid bestaat echter niet. Een mening hebben is helemaal niet vies en dus acht ik de tijd rijp om even na te denken over dit vraagstuk. (meer…)